Za neoprávnený odber väzenie

Zlodejov elektriny, plynu a vody bude od júla 2016 po novele trestného zákona možné ľahšie postihovať. Ministerstvo spravodlivosti totiž doplnilo trestný zákon o nový trestný čin.
Ide o trestný čin neoprávneného vyrobenia, používania alebo prechovávania overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla.

Metla na zlodejov

Tento paragraf by mal byť novou metlou na tých, čo maskujú kradnutie elektriny, plynu a vody. Neustále totiž rastie problém s neoprávneným odberom spomínaných komodít. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného až do 12 rokov.

Špička ľadovca

V roku 2013 podľa dôvodovej správy k navrhovanej zmene odhalili prípady, pri ktorých si špekulanti neoprávnene odobrali pre poškodené, chýbajúce alebo sfalšované značky meradla takmer tri milióny metrov kubických zemného plynu. Pritom ročná spotreba rodinného domu, ktorý využíva plyn na kúrenie je 1 500 až 2 500 kubíkov. Možno pritom predpokladať, že odhalené prípady sú iba „špičkou ľadovca“.

Doteraz ako priestupok

Orgány činné v trestnom konaní v súčasnosti nemôžu postihovať osoby, ktoré najmä organizovanou formou vykonávajú úpravy stavov počítadiel na meradlách spotreby uvedených komodít, a to ani pri zadržaní týchto osôb s nástrojmi (raznicami a značkami). Prípady dokázaných falošných overovacích značiek a zabezpečovacích značiek riešia okresné úrady ako priestupky, ktoré ich odložia záznamom a vo veci nevykonávajú žiadne šetrenie smerujúce k odhaleniu páchateľa, zdôrazňuje sa v dôvodovej správe.

V prípade ak ste boli distribútorom obvinený z neoprávneného odberu energií kontaktujte nás.

Zdroj: SITA