Kedy je odber neoprávnený?

Neoprávnený odber elektriny alebo plynu je odber realizovaný v rozpore so zákonom o energetike