Neoprávnený odber elektriny, vody a plynu

Webová stránka Spotrebiteľského Centra, kde sa dozviete čo robiť ak Vám distribútor
vyrúbi pokutu za neoprávnený odber elektriny, vody alebo plynu.
V prípade ak máte rovnanký problém neváhajte sa na nás obrátiť
elektronicky vyplnením formulára alebo telefonicky 0950 40 30 21